eigen

jouw medewerker

FIN NL


Een bedrijf is gebaat bij medewerkers die op de juiste plek zitten. Daardoor worden de in het bedrijf reeds aanwezige talenten optimaal benut. Door inzetten van loopbaancoaching  krijgen medewerkers zicht in hun unieke talenten en intrinsieke motivatie. Ook worden ze bewust van mogelijke belemmeringen en overtuigingen die hen in de weg kunnen staan om optimaal te kunnen functioneren. Met deze inzichten kunnen medewerkers zelf actief hun loopbaan gaan sturen en zoeken hun weg naar de juiste plek, binnen of buiten de organisatie. Een win-win-situatie kan ontstaan.

EigenAardig coaching biedt voor jouw medewerkers:

individuele loopbaancoaching en coaching op persoonlijke ontwikkeling

loopbaantrainingen en workshops voor groepen

Zowel bij individuele trajecten als bij groepstrajecten kan desgewenst gebruikt worden gemaakt van een Insights Discovery Profiel. EigenAardig coaching beschikt over een  Insights Discovery accreditatie.