eigen

loopbaancoaching

FIN nl


Voor je welzijn en voor het optimaal functioneren is het belangrijk om werk te doen waarbij je je unieke kwaliteiten volop kunt inzetten in een context die je als plezierig en zinvol ervaart. Daarmee kun je ook de grootste bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van jezelf en van de maatschappij. 

 
EigenAardig coaching helpt je om stapsgewijs, in een zestal gesprekken, je weg uit te stippelen naar een baan en een manier van werken waarbij je kunt opbloeien.

Tijdens een loopbaantraject komen de volgende thema’s aan bod:

Inzicht in je unieke kwaliteiten  - wie ben ik?-

Beeld vormen van thema’s, activiteiten en omstandigheden die je blij maken en die je voldoening geven - wat wil ik?-

Beeld vormen van het type baan en organisatie dat bij je past en wat je op dit moment op de arbeidsmarkt kunt betekenen - arbeidsmarktverkenning -

Bewustwording van de eventuele belemmeringen die je tegenhouden om in actie te komen - beren op de weg -

Een concreet plan maken over  hoe en wanneer je je doel wilt bereiken, wat heb je daarvoor nodig en welke concrete stappen ga je zetten om daar te komen  - plan van aanpak -

Afhankelijk van je behoeftes en de reeds opgedane zelfkennis kan het zwaartepunt van het traject variëren.

.