eigen

visio

FIN NL


.

Minun kutsumukseni on rohkaista asiakkaitani elämään omannäköistään ja täyttä elämää, tässä ja nyt. Oman ydinlahjakkkuuden ja  "sisäisen äänen" tunnistamisella on tässä prosessissa tärkeä rooli.  Tietoisen, aidosti sisältäpäin ohjautuvan toiminnan ja tavoitteiden myötä asiat usein alkavat “sujua itsestaan” ja (työn)ilo, luottamus, elinvoima ja yhteys lähiymparistöön vahvistuvat.


Uskon että valmentamisen kautta saavutettava henkilökohtainen kasvu edesauttaa parhaillaan suvaitsevaisemman, yhteisöllisemmän ja kestävästi kehittyvän yhteiskunnan kasvua.“…anything or anyone that does not bring you alive is too small for you”

                                                                                                                                (David Whyte)