eigen

visie

FIN NL


Mijn visie is werken vanuit innerlijke passie. Mijn passie is  het begeleiden van mensen om dichter bij zichzelf te komen. Daarbij ondersteun ik de klant bij het ontdekken van zijn of haar unieke kwaliteiten en drijfveren. Mijn doel is dat de klant deze essenties ook tot expressie kan brengen, kortom steeds meer gaat leven en werken vanuit zijn authentieke zelf.  Bij dit bewustwordingsproces ontstaat de energie en het onderscheidingsvermogen  die een geweldige verlossing  kunnen geven van vastgeroeste kaders op alle fronten in het leven.  In plaats van nog meer moeten  ontstaat ruimte voor vreugde, plezier en verbondenheid met de omgeving!

Coaching is voor  mij niet louter een kwestie van individuele psychosociale ontwikkeling. In grotere context kan persoonlijke groei leiden tot een vrediger, toleranter  en verbonden maatschappij waarin creativiteit, schoonheid, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid hun natuurlijke plaats kunnen krijgen.